Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chống chuyển giá tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

TS. Vũ Văn Thực

Tóm tắt


Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ, một trong số đó phải kể đến đó là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang đóng vai trò quan trọng, tích cực, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của đất nước. Bên cạnh những đóng góp tích cực mà các doanh nghiệp FDI mang lại, khu vực này cũng đã bộc lộ một số vấn để ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư của Việt Nam, trong đó chuyển giá là một trong số đó. Bài viết sẽ đánh giá khái quát về thực trạng chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này trong giai đoạn tới.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423