Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AEC & những tác động đến thị trường bất động sản Việt Nam

Huỳnh Phước Nghĩa

Tóm tắt


Bài nghiên cứu này trình bày tóm tắt về những yếu tố liên quan AEC có thể ảnh hưởng đến Bất Động Sản tại Việt Nam, nội dung phân tích, tổng hợp và luận giải các khía cạnh kinh tế có thể ảnh hưởng đến BĐS; phần 1 giới thiệu và tóm tắt một số nhận định thay đổi kinh tế Việt Nam trong AEC, phần 2 trình bày các nhận định nghiên cứu về mối quan hệ giữa bất động sản và AEC - đặc biệt là các nhìn nhận từ tổ chức tư vấn chuyên gia. Phần cuối là phân tích các thị trường BĐS Việt Nam có thể hưởng lợi (tích cực) từ AEC và một số thách thức đặt ra của AEC cho BĐS tại Việt Nam. Nghiên cứu này kết luận rằng hầu hết thị trường Nhà ở, Văn phòng cho thuê, Khu công nghiệp và dịch vụ hậu cần sẽ được tác động tích cực khi ta gia nhập AEC, bên cạnh đó những vấn đề như chính sách đất đai, sở hữu nhà ở cho người nước ngoài và thủ tục hành chính cũng cần phải thay đổi để BĐS tại Việt Nam hưởng lợi từ AEC.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423