Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp nâng cao mức độ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi tỉnh Bến Tre

ThS. Nguyễn Trọng Nhân, ThS. Phan Thị Dang, ThS. Lê Thị Tố Quyên

Tóm tắt


Mức độ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi có liên quan với nghề nghiệp chính trước đây; loại nhà ở; đối tượng sống cùng; điều kiện vệ sinh; phương tiện giải trí; phương tiện đi lại; nguồn sống hiện tại; tình trạng sức khỏe; mức độ thực hiện các hoạt động giải trí, hưởng thụ văn hóa và rèn luyện sức khỏe hàng ngày; loại hộ gia đình của họ. Có bốn yếu tố ảnh hướng đến mức độ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi theo thứ tự tác động giảm dần là: “sự quan tâm, chăm sóc của con cháu và uy tín của người cao tuổi ”, “khả năng kinh tế gia đinh và mạng lưới giao thông đường bộ”, “sự độc lập của người cao tuổi và mạng lưới cung cấp điện”, “hoạt động xã hội của người cao tuổi”.

Từ khóa: nhu cầu, người cao tuổi, nhu cầu của người cao tuổi, tỉnh Bến Tre.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423