Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 12 (2018) Đẩy mạnh họp tác liên kết du lịch cụm các tỉnh phía tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hồng Tân, Huỳnh Thị Kim Phượng
 
S. 8 (2017) Để du lịch thành phố Đà Lạt phát triển theo hướng bền vừng và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Văn Tuyên
 
S. 3 (2016) Định danh nấm beauveria bassiana ký sinh côn trùng gây hài ở một só tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp pcr, thử hiệu lực của nấm này và một số thuốc trừ sâu đối với sâu ăn tạp (spodoptera litura fabricius) hại rau Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Thị Kiều Trang, Huỳnh Tấn Thành
 
S. 10 (2018) Định hướng mới trong trong hệ thống gợi ý Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thúy, Bùi Thị Diễm Trinh, Trương Quốc Định
 
S. 6 (2017) Đổi mới cách biên soạn giáo trình theo hướng đối thoại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoa Bằng
 
S. 4 (2016) Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Ngọc Có
 
S. 12 (2018) Điều khiển nối lưới các nguồn điện phân tán ứng dụng bộ ổn định hệ thống công suất Tóm tắt   PDF
Lê Kim Anh
 
S. 7 (2017) Điện toán đám mây di động - Quickblox Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Thị Thúy, ThS. Trần Lam Quyên
 
126 - 133 trong số 133 mục << < 1 2 3 4 5 6 


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423